Podmínky používání stránek

  1. Tyto stránky jsou určeny výhradně pro osoby starší 18 let, které dosáhly zletilosti. Prohlašuji, že jsem dospělý/dospělá ve věku 18 let nebo starší, a že jsem zletilý(á).
  2. Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od předpisů České republiky, prohlašuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě, že je mi více než 18 let, a že vstup na tyto stránky není omezen a/nebo zakázán předpisem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem státním příslušníkem.
  3. Stránky obsahují erotické a sexuálně orientované materiály. Souhlasím s užitím stránek a jejich obsahu výlučně pro soukromou potřebu.
  4. Sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují a/nebo jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně.
  5. Neposkytnu ani přímo, či nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším 18 let, ani jiným nezpůsobilým osobám.
  6. Fotografie zobrazené na našich stránkách mohou být ilustrační povahy.
  7. Všechna telefonní čísla na těchto stránkách jsou se zvýšením tarifem. Informaci o ceně telefonátu naleznete v zápatí stránek, nebo u konkrétního telefonního čísla.
  8. Případným využitím služeb na těchto stránkách se zavazuji k dodržování všech platných zákonů České Republiky.
  9. Seznámil(a) jsem se s kompletním obsahem podmínek a pravidel pro návštěvníky těchto stránek a souhlasím s nimi.
  10. Jsem si vědom(a) toho, že porušením některého z těchto pravidel se vystavuji riziku občanskoprávního i trestněprávního stíhání.

opustit stránky Pokud nesplňujete byť i jenom jednu podmínku uvedenou v předchozích bodech,
opusťte prosím ihned tyto stránky.

hlavní stránka Pokud splňujete a respektujete všechny uvedené podmínky,
můžete stránky používat, buďte vítáni!Sex po telefonu v Tobě probudí nepoznané vzrušení! Stačí, když hned vytočíš linku pro náš sex po telefonu 909 60 08 09! Těšíme se na Tebe!

Chcete dostávat jako první vášnivé erotické povídky
a jiné novinky o službě - sex po telefonu?

Pošlete nám svůj mail!   

Doporučte v tomto znění náš sex po telefonu
svému kamarádovi!